RočníkovéPráce.sk

Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
ŽIACI SO VŠEOBECNÝM INTELEKTOVÝM NADANÍM
ZÁKLADNÁ ŠKOLA, UL. 17. NOVEMBRA 31, SABINOV
Ročníkové práce
Ročníkové práce
Prejsť na obsahROČNÍKOVÉ PRÁCE
Ročníková práca je vyjadrením špecifického záujmu žiakov o vybranú problematiku. Žiaci sa prostredníctvom ročníkových prác realizujú vo svojej dominantnej oblasti, pričom hlbšie a širšie prenikajú do témy.TÉMA
Tému ročníkovej práce si žiak volí samostatne, resp. po dohode so svojím konzultujúcim učiteľom a koordinátorom pre prácu so žiakmi so všeobecným intelektovým nadaním. Pri výbere témy musí brať žiak do úvahy svoje možnosti a schopnosti a podľa toho nastaviť jej obtiažnosť.FORMA
Formu ročníkovej práce si žiak zvolí podľa svojej vízie resp. ju môže prispôsobiť po dohode s konzultujúcim učiteľom. Forma ročníkovej práce sa odlišuje v závislosti od ročníka.

Kritéria k vypracovaniu ročníkových prác sú v súlade so Školským vzdelávacím programom školy „Škola pre všetkých – škola s úsmevom a bez hraníc“ a určuje jednotné pravidlá a postupy pri písaní ročníkových prác pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.  Kritéria sú záväzné pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.
INFO
Copyright © 2018 - Všetky materiály publikované na tejto stránke sú chránené autorským zákonom a ich preberanie bez súhlasu autorov je zakázané. Všetky logá, grafické prvky, súbory a články sú majetkom ich autorov a vlastníkov. Akékoľvek kopírovanie a sťahovanie zdrojového kódu je zakázané.
Ľuboš Lukáč
O škole
Nadaní žiaci
Ročníkové práce
ROČNÍKOVÉ PRÁCE
Webstránka projektu celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove.
Vytvorené s WebSite X5
O PROJEKTE
Cieľom projektu "Ročníkové práce" je poskytnúť informácie k vypracovaniu ročníkových prác a priniesť zaujímavosti, ktoré napomôžu pri písaní prác.
Návrat na obsah