Kontakt - RočníkovéPráce.sk

Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
ŽIACI SO VŠEOBECNÝM INTELEKTOVÝM NADANÍM
ZÁKLADNÁ ŠKOLA, UL. 17. NOVEMBRA 31, SABINOV
Ročníkové práce
Ročníkové práce
Prejsť na obsah

Kontakt

Kontakt
Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov
Základná škola na Ul. 17. novembra v Sabinov je sídliskovou školou a jednou z najväčších v okrese Sabinov. V školskom roku 2017/2018 ju navštevuje 723 žiakov. Vyučovací proces prebieha v 29 kmeňových triedach, 1 elokovanej triede a 4 oddeleniach ŠKD.

Vytvárame výborné podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, realizujeme vzdelávanie žiakov s intelektovým nadaním, so zdravotným znevýhodnením  a podporujeme inklúzivne vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Všetkým žiakom školy a najmä rodičom poskytujeme odbornú pomoc a spoluprácu v oblasti začleňovania žiakov a ich vzdelávania v bežných triedach.

Meno školy: Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov
Email školy: skola@zsnovsab.edu.sk
Telefón: 051/4521840
Adresa školy: Ul. 17. novembra 31, 08301 Sabinov
IČO: 36158143
DIČ: 2021368470
Riaditeľka školy: Mgr. Alena Mladá
alena_mlada@zsnovsab.sk
0918 436 307
INFO
Copyright © 2018 - Všetky materiály publikované na tejto stránke sú chránené autorským zákonom a ich preberanie bez súhlasu autorov je zakázané. Všetky logá, grafické prvky, súbory a články sú majetkom ich autorov a vlastníkov. Akékoľvek kopírovanie a sťahovanie zdrojového kódu je zakázané.
Ľuboš Lukáč
O škole
Nadaní žiaci
Ročníkové práce
ROČNÍKOVÉ PRÁCE
Webstránka projektu celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove.
Vytvorené s WebSite X5
O PROJEKTE
Cieľom projektu "Ročníkové práce" je poskytnúť informácie k vypracovaniu ročníkových prác a priniesť zaujímavosti, ktoré napomôžu pri písaní prác.
Návrat na obsah